Sika® Separol®

HỢP CHẤT THÁO DỠ KHUÔN

Sika® Separol® là tác nhân tháo dỡ khuôn gốc dầu được chế tạo sẵn để sử dụng ngay cho bê tông và vữa từ các loại khuôn gỗ và thép

 • Chế tạo sẵn để sử dụng ngay
 • Dễ thi công
 • Tháo khuôn và làm sạch khuôn nhanh
 • Kết hợp tác động hóa lý
 • Kéo dài tuổi thọ khuôn
 • Đảm bảo bê tông hoàn thiện có bề mặt đẹp, điều này lý tưởng cho bê tông kiến trúc
 • Giảm bọt khí có thể xuất hiện trên bề mặt bê tông
 • Không để lại các vết ố
 • Sử dụng kinh tế
 • Phù hợp cho khuôn có quá trình bảo dưỡng bằng hơi nước hay tạo ẩm
 • Áp dụng cho tất cả các loại bê tông