Sikalastic®-500 Acrylic Primer AP

LỚP LÓT GỐC ACRYLIC PHÂN TÁN TRONG NƯỚC 1 THÀNH PHẦN

Sikalastic®-500 Acrylic Primer AP là lớp gốc acrylic, phân tán trong nước, 1 thành phần dùng để chuẩn bị mặt nền trước khi thi công sản phẩm chống thấm dạng lỏng tạo màng và hệ thống sơn phủ cho tường.

  • Dễ dàng thi công
  • Thi công bằng cọ hoặc ru-lô
  • Khô nhanh
  • Tăng khả năng bám dính của màng chống thấm thi công lỏng lên bề mặt nền
  • Độ bền cao đối với bề mặt có độ ẩm lớn