Sikasil®-129 Kitchen & Bathroom

KEO SILICONE TRÁM KHE CHỐNG NẤM MỐC

Sikasil®-129 Kitchen & Bathroom là chất trám silicone một thành phần lưu hóa trung tính có tính năng chống nấm ngăn ngừa rêu mốc.
Phù hợp với điều kiện khí hậu nóng và nhiệt đới.

  • Kháng nấm và rêu mốc trong thời gian lâu dài
  • Bám dính tốt trên nhiều chất nền mà không dùng chất quét lót
  • Tính đàn hồi và co giãn cao
  • Mùi nhẹ, cơ chế đông cứng trung tính
  • Không ăn mòn
  • Chống chịu thời tiết và kháng UV tốt