Sika MonoTop®-166 Migrating

CHỐNG THẤM GỐC XI-MĂNG TINH THỂ THẨM THẤU

Vữa chống thấm gốc xi-măng một thành phần cải tiến với cốt liệu chọn lọc và thành phần hóa học hoạt tính. Vữa sẽ thẩm thấu vào trong mao dẫn của bê tông để ngăn thấm nước vào kết cấu. 

  • Thẩm thấu sâu và làm kín các mạng lưới mao dẫn trong bê tông
  • Dùng để chống thấm thuận và chống thấm nghịch
  • Sản phẩm một thành chỉ yêu cầu đổ thêm một lượng nước sạch