Sikasil®-109 Plus

KEO SILICONE TRÁM KHE GỐC AXIT

Sikasil®-109 Plus là chất trám silicone một thành phần lưu hóa axit, dễ dàng thi công cho các ứng dụng trong nhà lẫn ngoài trời.

  • Độ đàn hồi cao
  • Chống chịu thời tiết và kháng UV tốt
  • Bám dính được trên nhiều bề mặt khác nhau