Chất chống thấm

Việc phát minh ra chất chống thấm bởi Ông Kaspar Winkler của tập đoàn Sika vào năm 1910 là nền tảng ghi nhớ cho thành công của Sika trong lĩnh vực chống thấm toàn cầu. Đến nay, Sika đã có các giải pháp toàn diện đáp ứng các nhu cầu chống thấm từ tầng hầm cho đến sàn mái.