Hãy gửi CV trực tiếp đến Bộ phận Tuyển dụng qua [email protected]