Hãy gửi CV trực tiếp đến Mrs. Ngọc -  luongbuu.ngoc@vn.sika.com