SikaGrout®-3200

Vữa rót chuyên dụng cho các tháp điện gió, được chứng nhận về khả năng kháng mỏi

SikaGrout®-3200 là vữa rót bù co ngót gốc xi măng, 1 thành phần, tự chảy, đông cứng nhanh, đạt cường độ cao sớm, cường độ sau cùng cao, dùng cho việc lấp đầy các khe bên dưới các bản đế của cấu kiện.

  • Đạt cường độ cao sớm
  • Cường độ sau cùng cao
  • Độ chảy lỏng ổn định
  • Có thể bơm được
  • Bù co ngót
  • Chiều dày thi công từ 10 đến 150 mm
  • Cường độ bám dính cao lên bề mặt bê tông