SikaGrout®-214-11 HS

Vữa rót gốc xi măng, bù co ngót, đạt cường độ cao sớm

SikaGrout®-214-11 HS là loại vữa rót tự san bằng, đạt cuờng độ cao sớm, không chứa chất sắt, bù co ngót, sử dụng được ngay. Sản phẩm có thành phần cốt liệu đã được chọn lọc và trộn sẵn để tạo ra một hỗn hợp có độ đặc đồng nhất.

  • Độ chảy lỏng tuyệt hảo
  • Sự ổn định về kích cỡ tốt
  • Kiểm soát được sự giãn nở
  • Không có clorua; sẽ không bị rỉ sét, tách nước, hoặc làm tổn hại kim loại khi tiếp xúc
  • Đạt cường độ nén cao sớm: cho phép chịu tải sớm và giảm tối thiểu chi phí
  • Việc tạo cường độ sớm làm giảm tối thiểu thời gian chờ để bảo trì và sửa chữa
  • Không độc, không ăn mòn
  • Dễ dàng và sử dụng được ngay
  • Hiệu quả kinh tế cao