TẢI MIỄN PHÍ:

PHẦN MỀM TÍNH TOÁN NEO THÉP SIKA ANCHORFIX® DỰA TRÊN TIÊU CHUẨN EUROPEAN & US

Phần mềm tính toán neo thép Sika Anchorfix® áp dụng cho thép ren bu lông và thép gân trong xây dựng được thiết kế theo các tiêu chuẩn:

- EOTA TR029
- EOTA TR023
- ACI 318-08
- ACI 318-11

Phần mềm này dựa trên tiêu chuẩn Mỹ cho việc neo thép (ACI318-08 & -11) và tiêu chuẩn thiết kế Châu Âu TR029 trong công tác neo thép ren bu lông và thép gân trong xây dựng và TR023 trong công tác nối thép sau khi thi công.

Bên cạnh những tiêu chuẩn trên phần mềm tính toán phần lớn đáp ứng được các yêu cầu & tiêu chuẩn khác trên thế giới trong việc neo thép.

Phần mềm được sử dụng rộng rãi toàn cầu với 9 ngôn ngữ khác nhau

NHỮNG ƯU ĐIỂM CỦA PHẦN MỀM NEO THÉP

Phần mềm Sika Anchorfix® đã được phát triển và cải tiến thân thiện với người sử dụng, một công cụ chuyên nghiệp hỗ trợ tối ưu cho các nhà thiết kế trong việc:

- Thiết kế neo thép và nối thép sau khi thi công

- Giao diện 3D trực quan, sinh động được tạo ra dựa trên dữ liệu đầu vào

- Đơn vị các thông số khai báo thông dụng

Vui lòng click để tải phần mềm tại đây

ĐƠN GIẢN, AN TOÀN, CHUYÊN NGHIỆP

- Dễ dàng sử dụng

- Tự động cập nhật và nâng cấp phần mềm

- Chọn quốc gia: sản phẩm sẽ được hiện thị theo quốc gia được chọn

- Đa ngôn ngữ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM

Phần mễm Sika Anchorfix® diễn giải nội dung một cách tường minh, dễ hiểu đối với cá nhận hoặc đơn vị thiết kế chuyên nghiệp. Chi tiết thông tin được thể hiện trong Hướng dẫn sử dụng.

Vui lòng bấm vào đây để tải hướng dẫn sử dụng