Chất kết dính cho sàn gỗ

SikaBond®-T55

Chất kết dính dùng để lắp ghép các loại sàn gỗ