Chống thấm Sikaplan

Sikaplan® WP 1120-15 HL

Màng polyme chống thấm cho tầng hầm