Khe nối xây dựng

Sika Waterbar® V-15

Băng PVC chống thấm đàn hồi

Sika Waterbar® V-20

Băng PVC chống thấm đàn hồi

Sika Waterbar® V-32

Băng PVC chống thấm đàn hồi

Sika Waterbar® V-25

Băng PVC chống thấm đàn hồi

Sika Waterbar® O-15

Băng PVC chống thấm đàn hồi

Sika Waterbar® O-20

Băng PVC chống thấm đàn hồi

Sika Waterbar® O-25

Băng PVC chống thấm đàn hồi

Sika Waterbar® O-32

Băng PVC chống thấm đàn hồi

Sika® Hydrotite CJ

Chất chèn khe có thể hút nước dùng để trám khe bê tông hình thành tại công trường.

Sika® SealTape F

Sika® SealTape F là một bộ phận của hệ thống đàn hồi sử dụng kết hợp với các sản phẩm chống thấm Sika® để làm kín và chống thấm cho các khu vực có rủi ro cao về nứt (góc tường, liên kết tường-sàn, đường ống, v.v.).