Vật liệu thẩm thấu cho tấm phủ Sika

Sikadur®-330

Nhựa Epoxy hai thành phần dùng để thấm chèn