Sika là một đơn vị dẫn đầu trên thế giới về công nghệ vật liêu làm mái bao gồm màng đàn hồi PVC và FPO, được minh chứng qua thới gian dài với đầy đủ giấy chứng nhận cho các hệ thống mái lộ thiên cũng như mái có lớp bảo vệ, mái thi công bắt vít và mái thi công bằng cách sử dụng keo dán trên các loại bề mặt. Màng chống thấm thi công dạng lỏng gốc PU một thành phần ( Công nghệ khô nhanh khi tiếp xúc với độ ẩm môi trường) rất dễ thi công bằng tay hay bằng máy cho những mái phức tạp có nhiều chi tiết.