Vữa neo móc, định vị

Vữa neo mốc/định vị

gồm nhiều loại vữa neo mốc (cả vữa kết dính gốc epoxy lẫn vữa gốc xi măng) được ứng dụng trong bê tông, gia cường các thanh thép, neo mốc trong nhiều điều kiện khác nhau.

Sản phẩm Định vị / Neo móc

Định vị / neo mốc gốc xi măng

Định vị / neo móc gốc epoxy