Phụ kiện sàn

Sika® Extender T

Sika Extender T là một hợp chất ở dạng bột có màu trắng.