Vữa sửa chữa

Sika MonoTop®-615 HB

Vữa sửa chữa polyme cải tiến công nghệ cao

Sika MonoTop® R

Vữa sửa chữa polyme cải tiến công nghệ cao

SikaRefit®-2000

SikaRefit®-2000 là loại vữa xi măng-polyme cải tiến,       1 thành phần, có chứa silicafume.

Sika® Intraplast® Z

phụ gia hóa dẻo và bù co ngót

Sikagard®-75 EpoCem®

Vữa trám xi măng - epoxy siêu mịn