Sản phẩm sản xuất bê tông

Sika Việt Nam có một quá trình dài liên tục nghiên cứu và phát triển những sản phẩm đặc dụng. Sản phẩm của chúng tôi được đo ni đóng giày để đáp ứng nhu cầu ngày càng nhiều về bê tông chất lượng và độ bền cao. Các dãy phụ gia thông dụng của chúng tôi là Plastiment® và Sikament® được dùng thường cho sản xuất bê tông thông dụng có mác lên tới 40-50 MPa nhờ công nghệ đột phá Sika Viscocrete. Sika còn cung cấp những giải pháp tiên tiến cho sản xuất bê tông có chất lượng cao như bê tông tự đầm – bê tông đầm lăn – bê tông cường độ cực cao, bền và những yêu cầu bê tông đặc chủng khác với tính thi công linh hoạt cho phép tối ưu hóa phương pháp đổ bê tông với các điều kiện công trường ngặt nghèo. Sản phẩm của chúng tôi cũng bao gồm các ứng dụng đặc biệt từ bê tông phun cho tới bê tông nhẹ và bê tông vỉa hè. Các sản phẩm quan trọng khác bao gồm chất tháo ván khuôn, hợp chất bảo dưỡng bề mặt bê tông, lớp xử lý và phủ bề mặt.