Công nghiệp Ô tô

Công nghiệp Ô tô

Sika cung cấp các hệ thống vật liệu sản xuất tiên tiến cho các nhà sản xuất thiết bị chính hiệu (OEM) và các nhà cung cấp thiết bị gốc (OES). Chúng tôi mang đến các giải pháp trám khe, kết dính, gia cố và ứng dụng âm thanh cho các giai đoạn sản xuất cũng như cho thị trường sửa chữa. Sản phẩm của chúng tôi được thiết kế đáp ứng các yêu cầu cụ thể của khách hàng.

Sika cung cấp nhiều loại công nghệ chất kết dính phù với tất cả các loại thi công kính trực tiếp (qui trình lạnh, ấm và nóng). Ngoài ra vật liệu Sikaflex còn có tính dẫn điện thấp giúp loại bỏ tính chất ăn mòn điện hóa và mất tín hiệu thu của ăng ten

(Sikaflex® 255 Extra, Sikaflex® 221, Sika® Primer 206 G+P, Sika® Aktivator)

Sika® Aktivator-100

Chất kích hoạt và nâng cao tính kết dính

Sika® Primer-206 G+P

Chất quét lót, lỏng, đa dụng, màu đen

Sikaflex®-255 FC

Sikaflex®-255 FC là chất kết dính công nghệ cao, gốc polyurethane một thành phần, đàn hồi, lắp khe tốt, đông cứng khi đặt ngoài trời do tác dụng của độ ẩm không khí để tạo nên chất elastomer bền vững.
Sikaflex®-255 FC được sản xuất tuân theo hệ thống đảm bảo chất lượng và chương trình bảo vệ sức khoẻ ISO 9001 / 14001.