SikaTop® Seal-109

SikaTop® Seal-109 VN là lớp phủ chống thấm hai thành phần, có tính đàn hồi, sản phẩm được thi công lên bề mặt bê tông hay vữa để ngăn nước.

- Khả năng trám được các vết nứt rộng (đến 1mm ở nhiệt độ 20oC)

- Đóng gói sẵn

- Dễ trộn và dễ thi công

- Dễ dàng thi công bằng rulo, chổi quét

- Bám dính tốt với bề mặt đặc chắc.

- Tăng khả năng khán muối và sự hình thành băng tuyết

- Chống lại sự thâm nhập của khí cacbonic

- Đàn hồi tốt

- Tiết kiệm