Sika® Torch-3 VN

Sika Torch-3® VN là màng chống thấm đàn hồi sản xuất bằng quy trình công nghệ tiên tiến bằng cách ngâm và phủ lên vật liệu sợi tổng hợp một loại hợp chất chống thấm được làm từ loại bitum đặc biệt, được cải tiến với các polyme APP (Atactic-Polypropylene). Trong khi các polyme APP gia tăng các đặc tính về khả năng chịu nhiệt, kháng tác động cơ học và khả năng kháng lão hóa của màng thì các đặc tính cơ học của Sika® Torch-3 VN được tạo thành bởi lưới các bó sợi nhỏ liên tục không dệt Polyester làm việc như hệ gia cường cung cấp cho màng khả năng đặc biệt về độ bền kéo, kháng xé,
kháng đâm thủng và khả năng giãn dài.
Bề mặt trên của Sika® Torch-3 VN được phủ bởi lớp cát mịn trong khi mặt dưới được phủ bởi lớp polyethylene nóng chảy được.

■ Gia tăng khả năng kháng các loại hoá chất
■ Cung cấp các đặc tính cơ học hoàn hảo
■ Gia tăng khả năng làm việc trong điều kiện nhiệt độ thay đổi bất thường (từ 0°C đến 150°C)