BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY SIKA VIỆT NAM

Tên   Chức vụ   Email  
Marius Mavrodin Tổng Giám Đốc
email
Lennie Del Rosario Giám đốc Tài chính & Hành Chính
email
Trương Thị Xuân Mai Trưởng Chi nhánh Miền Nam email
Ngô Quốc Trung Trưởng Chi nhánh Miền Bắc
email
Trần Thanh Mẫn Trưởng Chi nhánh Miền Trung
email
Lương Mỹ Lan
Giám Đốc Vận hành
email
Dương Thúy Hằng
Trưởng Phòng Nhân Sự email
Trần Ngọc Đỉnh
Technology Manager email
Lê Quân
New Biz / Country KPM Manager email

TRƯỞNG CÁC NHÓM THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU

Lĩnh vực   Tên    Chức vụ
 
Email  
Bê tông Peter Loh Trưởng Phòng Kỹ thuật-Ban Bê tông email
Sửa chữa & bảo dưỡng bê tông /Phủ sàn
Trần Ngọc Đỉnh
Trưởng Phòng Hệ Thống Xây Dựng / Phủ sàn
email
Công Nghiệp, Trám Khe & Kết Dính Nguyễn Quang Vũ
Trưởng Phòng Kỹ thuật Công Nghiệp, Trám Khe & Kết Dính email
Sàn mái & Chống thấm Nguyễn Công Hùng Trưởng Phòng Kỹ thuật hệ thống Sàn mái & Chống thấm
email