Nhờ vào ý thức về tầm quan trọng của việc Nghiên cứu và Phát triển, hàng loạt các sản phẩm mới và bằng sáng chế đã được Sika giới thiệu trong những năm qua, đây cũng chính là bằng chứng của những nỗ lực không ngừng của chúng tôi để đạt được kết quả cao nhất.

Kết hợp với các trung tâm hỗ trợ của khu vực, bộ phận R&D của Sika Việt Nam liên tục áp dụng công nghệ hiện đại từ Tập đoàn để phát triển và cung ứng sản phẩm cũng như giải pháp phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng và thị trường trong nước.

Bên cạnh các hoạt động Nghiên cứu & Phát triển, chúng tôi còn hỗ trợ khách hàng trong việc thiết lập các cấp phối và cung cấp các giải pháp thi công với các phòng thí nghiệm chức năng khác nhau như:

Phòng thí nghiệm – R&D: Phát triển sản phẩm mới dựa trên nhu cầu thị trường.

Phòng thí nghiệm – Kiểm tra Chất lượng: Kiểm tra chất lượng nguyên liệu thô và thành phẩm.

Phòng thí nghiệm Bê tông – Dịch vụ Khách hàng: Hỗ trợ khách hàng thử sản phẩm mới và thực hiện các thử nghiệm cấp phối…