Hiện chúng tôi cần tuyển các vị trí như dưới đây. Nếu bạn thấy phù hợp khả năng, hãy gửi hồ sơ có nêu rõ vị trí tuyển dụng cùng mức lương mong muốn tới Ms. Ngọc (email: luongbuu.ngoc@vn.sika.com).

Packaging Development Specialist Chi tiết Nộp đơn

Nếu chưa tìm thấy vị trí công việc phù hợp, hãy gửi CV và thư giới thiệu về cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn khi có vị trí thích hợp. Vui lòng nộp hồ sơ hoặc email luongbuu.ngoc@vn.sika.com