Phụ gia siêu hóa dẻo

Sikament® NN

Phụ gia giảm nước cao cấp cho bê tông

Sikament® NN-20

Sikament® NN-20 là một dung dịch có hai tính năng vừa là chất siêu hoá dẻo được dùng để sản xuất bê tông chảy lỏng và là tác nhân giảm nước đáng kể để đạt cường độ ban đầu và cuối cùng cao.
Sikament® NN-20 phù hợp tiêu chuẩn ASTM C494 Loại F.

Sika® ViscoCrete®-3000

Phụ gia giảm nước cao cấp

Sika® Viscocrete® HE-10

Phụ gia giảm nước cực cao với hiệu quả thúc đẩy đông cứng cho bê tông

Sika® Viscocrete® HE 500

Phụ gia giảm nước cực cao với hiệu quả thúc đẩy đông cứng cho bê tông

Sika® Viscocrete® SP1000

Phụ gia giảm nước cực cao với hiệu quả thúc đẩy đông cứng cho bê tông.

Sika® Viscocrete® 3000-10

Phụ gia giảm nước cao cấp

Sika® ViscoCrete®-3000-20 M

Phụ gia giảm nước cao cấp

Sika® ViscoCrete®-6100

Phụ gia giảm nước cực cao và kéo dài ninh kết cho bê tông

Sika® Viscocrete®-8000

Phụ gia giảm nước cực cao với hiệu quả thúc đẩy đông cứng cho bê tông